Privacy

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en het beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.


Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen:

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Sharity verwerkt uw persoonsgegevens op basis van het contact dat u met ons heeft door deelname aan de evenementen of bijeenkomsten van Sharity.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen
Sharity heeft verwerkingsovereenkomsten afgesloten om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze webontwikkelaar, cloud serviceprovider en de software waarmee Sharity haar nieuwsbrief verstuurd, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens beschermd worden tegen delen met andere partijen.

Foto- en filmmateriaal
Onze evenementen en bijeenkomsten worden gefotografeerd en/of gefilmd. Het beeldmateriaal wordt gebruikt op onze website en eventueel voor persberichten. Door deel te nemen, gaat u hiermee akkoord. Op verzoek (mail naar info@sharity.eu) kunnen wij foto's waar u op staat verwijderen.

Uw rechten
Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, hebt u redelijke toegang tot deze informatie, zodat u deze kunt inzien, bijwerken, wijzigen of laten verwijderen. Opvragen van uw gegevens doet u door uw verzoek tot inzage te verzenden naar info@sharity.eu.

 


Partners

Beursvloer 2023 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions