BEURSVLOER

Dé plek waar we handelen in diensten, helpende handen, netwerk, tijd en expertise.

Op een Maatschappelijke Beursvloer ontmoeten gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, serviceclubs en maatschappelijke organisaties elkaar. Niet om er aandelen te verhandelen, maar om profijt van elkaar te hebben. De Beursvloer is er voor bedrijven en serviceclubs die een maatschappelijk bijdrage willen leveren aan de (lokale) samenleving waarvan zij deel uitmaken. Én de Beursvloer is er voor instellingen, verenigingen en organisaties die op zoek zijn naar ondersteuning in de vorm van kennis, kunde, capaciteit of goederen. De Beursvloer legt combinaties waardoor honderden mensen in beweging komen en waarmee lokale samenlevingen verbeterd en versterkt worden.

Deelnemen aan de Beursvloer is voor alle partijen geheel GRATIS. U hoeft ook geen stand in te richten. Ervaar zelf wat u in een avondje  netwerken kunt bereiken!

Hoe gaat de beursvloer in z’n werk?

Met een slag op de beursgong komt de beursvloer tot leven. Anderhalf uur lang zoeken vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties hét bedrijf of dé organisatie die hen aan de felbegeerde spullen, adviezen of menskracht gaat helpen. Ze stellen zich aan de andere partij voor en proberen deze te interesseren voor hun missie. Hoekmannen brengen partijen bijeen. Iedereen praat met iedereen. Matches worden vastgelegd door een notaris. Nog een slag op de gong betekent het einde van de beursvloer. Niet getreurd, veel matches komen tot stand in de aansluitende netwerkborrel of zelfs daarna.

Vrijwillige inzet voor de samenleving; daar draait het om bij het maken van matches. Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zetten zich in voor de buurt en de maatschappij. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de Beursvloer, maar met gesloten beurzen.

Op de Beursvloer komt u de volgende vijf categorieën tegen waarin gehandeld wordt.

Materialen & faciliteiten

Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor de dinsdagavond; een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een opleiding Bedrijfshulpverlening.

Advies (juridisch, financieel, technisch, ict)

Een accountants firma stelt de jaarrekening van een natuurstichting op en geeft de penningmeester hierbij enkele uren advies. De natuurstichting verzorgt als dank een heerlijke wandeling (met gids) voor alle medewerkers van het bedrijf en sluit de match af met een gezamenlijke picknick. 

Coaching, training & onderzoek

Medewerkers van de afdeling P&O van een bank trainen jongeren in een achterstandswijk op sollicitatievaardigheden. In ruil daarvoor verzorgen de jongeren een rap-optreden tijdens een relatie-evenement van deze bank. 

Menskracht, klussen & activiteiten

Een managementteam van een onderneming knapt de kinderboerderij van het dorp op. Als tegenprestatie verzorgt het team van de kinderboerderij een open dag voor alle medewerkers van het bedrijf met als afsluiting een BBQ.

Marketing, communicatie & pr

Een marketingadviesbureau schrijft voor een verzorgingstehuis een communicatieplan. Als tegenprestatie mag het adviesbureau hun jaarlijkse sinterklaasfeest houden in het verzorgingstehuis en levert het tehuis 'sinterklaas'.

Bedrijven en serviceclubs

Ondernemers en serviceclubs zoeken naar mogelijkheden om hun maatschappelijke betrokkenheid concreet vorm te geven. Door een dagje met z’n allen te gaan klussen, door overdracht van kennis, kunde of creativiteit of door het aanbieden van faciliteiten, (overtollige) materialen of middelen.

Gemeenten

De gemeente wil verbindingen leggen tussen partijen in bedrijfsleven en onderwijs en maatschappelijke organisaties. Ondernemers en onderwijsinstellingen kunnen met hun expertise, contacten en netwerken deze organisaties vooruit helpen. Gemeenten willen ook hun medewerkers stimuleren vrijwilligerswerk op te pakken in het kader van maatschappelijke betrokkenheid.

Maatschappelijke organisaties

Organisaties en instellingen zoeken contacten met partijen die hen kennis of capaciteit bieden om grotere projecten of klussen op te pakken. Soms gaat het eenvoudigweg om ‘handjes’, een andere keer om materialen of faciliteiten. Maar ook bestuurlijke ervaring of handige contacten kunnen zeer welkom zijn.

Iedereen die deelneemt!

Wat de ene partij over heeft of wil aanbieden, kan voor de ander precies het verschil betekenen. Maar je moet elkaar dan wel weten te vinden. Al in 76 gemeenten in Nederland is voor deze belangrijke ontmoetingen en verbindingen met succes de Beursvloer georganiseerd. 


Partners

Beursvloer 2024 | Ontwerp: Digital Analog | Ontwikkeling: Schmeits websolutions